กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท ("CPNCG")


ลงทุนในโครงการสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (The Offices at CentralWorld) ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานเกรด A ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร (Central Business District- CBD) และมีบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“CPN”) เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนของ CPNCG ได้รับจดทะเบียนเข้าเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555

เข้าสู่เว็บไซต์

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท ("CRYSTAL")


เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี ในโครงการเดอะ คริสตัล (The Crystal) ซึ่งเป็นศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ประเภทคอมมิวนิตี้มอลล์แห่งแรกบนถนนประดิษฐ์มนูธรรม (เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา) และโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (Crystal Design Center: CDC) ซึ่งเป็นศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์และศูนย์รวมวัสดุตกแต่งและออกแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย โดยโครงการตั้งอยู่บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม (เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา) เช่นเดียวกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ("ERWPF")


เป็นกองทุนที่ลงทุนกรรมสิทธิ์ (Freehold) ใน 1) โรงแรมไอบิส ป่าตอง ตั้งอยู่ใจกลางหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต และ 2) โรงแรมไอบิส พัทยา ตั้งอยู่ใกล้ชายหาดพัทยา โดยทั้ง 2 โรงแรมเป็นโรงแรมชั้นประหยัดที่มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ("POPF")


เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภท 1 กองทุนแรกของประเทศไทยซึ่งทำการลงทุนในทรัพย์สินที่มีเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมต่างรายกัน โดยกลยุทธ์สำคัญของกองทุนคือ ลงทุนในอาคารสำนักงานคุณภาพสูงและมีผู้เช่าชั้นดีในกรุงเทพมหานคร มีทำเลที่สะดวกต่อการเดินทาง และเชื่อมต่อกับระบบคมนาคมสาธารณะ ซึ่งปัจจุบันกองทุนมี 3 โครงการภายใต้การดูแลได้แก่ โครงการอาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2) โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ และโครงการบางนา ทาวเวอร์

เข้าสู่เว็บไซต์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค ("PPF")


เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดิน อาคารโรงงานและคลังสินค้ารวมจำนวน 90 ยูนิต และพื้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า ที่ตั้งอยู่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ซึ่งประกอบไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (ปิ่นทอง 1) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) (ปิ่นทอง 2) และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) (ปิ่นทอง 3) ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองขาม และตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด ผู้พัฒนาโครงการฯ เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ("SIRIP")


เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในโครงการอาคารสิริภิญโญ ซึ่งเป็นโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า ตั้งอยู่บนถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยตั้งอยู่ห่างจากกับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ (ARL) สถานีพญาไทเพียง 150 เมตรและ 250 เมตร ตามลำดับ โครงการดังกล่าวมีการบริหารจัดการโดยบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความพร้อมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม